Fakta om Anne Jorunn

  • 14 år som lærer med hovedvekt på spes.ped og sos.ped i Sandnes Kommune
  • Kurs for småbarnsforeldre i samarbeid med 5 helsestasjoner i Sandnes Kommune
  • 7 år i lokalradio i Sandnes Kommune med egne aktualitetsmagasiner for småbarnsforeldre og innen egenutvikling
  • 2.5 år som avdelingsleder i Pleie, Rehabilitering og Omsorgsavdelingen i Røros Kommune (avdeling for tiltak for funksjonshemmede)
  • 18 år som daglig leder ved Fjellheimen Pensjonat på Røros
  • Initiativtaker og koordinator for Fjellheimen Helsesenter (et samarbeidsprosjekt mellom skolemedisin og naturmedisin) på Røros.
  • Initiativtaker til  arrangementer som Jenterittet og Julemarkedet på Røros

Utdanning:

  • Høyskoleutdanning  med hovedvekt på barne og ungdomspsykologi, sosiologi og sosialpsykologi
  • Bachelor i arbeidshelse fra Universitet Nord
Image