Helseveiledning

 Livsveiledning:       

Av og til trenger vi en samtalepartner. Det trenger ikke bestandig være en psykolog etter psykiater, men en å tenke høyt sammen med og sortere tankene. Som terapeut er man også ofte en livsveileder.

Min bakgrunn som lærer og veileder har gitt meg en god tilleggserfaring som er god å ha når det er behov for litt ekstra støtte.

Arbeidshelse:

En tilleggsutdannelse på 60 studiepoeng har gitt meg en bachelor som ”spesialist i arbeidshelse”

Med denne utdanningen er jeg blitt mer bevisst på arbeidshelse som også innebærer å ha fokus på mestring.

Jeg kan blant annet være behjelpelig med å gi deg veiledning i mestring og hode fokus på det du kan.

Om du trenger hjelp til en omorganisering i livet ditt etter langtidssykdom, endring av jobb, føler du har gått på veggen eller rett og slett trenger en forandring kan jeg bistå deg i denne fasen.

Image

Anne Jorunn Løkken

Ring for bestilling av konsultasjon

Fysiakos: 0034 966 86 56 86
Anne Jorunn: 0047 901 56 567

Taushetsplikt

Vi har selvfølgelig taushetsplikt i arbeidet med våre klienter/pasienter